Gyermeknap

Magyarországon minden Május utolsó vasárnapja a gyermeknap. Feltételezem, hogy sokan nem is sejtik, hogy ezzel Magyarország egyedül van a világon. Mert a gyermeknapot országonként eltérő időpontokban tartják, valamikor Január első péntekje és December 25. között.

A gyermeknap Törökországból indult „világhódító” útjára 1920-ban. Az egyetemes gyermeknap megtartását az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta a világ országainak. A Wikipédia szócikke alapján a gyermeknap bevezetése mögött az a szándék húzódott meg, hogy a világon mindenhol „megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértésről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. Javasolták a kormányoknak, hogy mindenhol olyan napot jelöljenek ki erre a célra, amit megfelelőnek gondolnak.”.

Ezért aztán minden ország maga dönthetett arról, hogy melyik napot jelölik ki gyermeknapnak. További érdekesség, hogy hazánkban „az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezésére már a 20. század első évtizedében is rendeztek gyermeknapot”, de az első időkben nem minden évben került megünneplésre a gyermekek napja.

A 30-as évekkel kezdődően „már egy egész hetet szenteltek a gyermekeknek, többnyire május első felében, mégpedig 1943-ig Nemzeti Gyermekhét néven”. Ez 1944-ben elmaradt, de a következő években ismét újra megtartották a gyermekek hetét. A kommunista hatalom „forradalmasotítta” a (nemzetközi) gyermeknap megtartására vonatkozó előírások, ezért „1950-től 1953-ig június első vasárnapján, azt követően pedig minden év május utolsó vasárnapján rendezték, illetve rendezik meg a Nemzetközi Gyermeknapot.

A világ legtöbb országában Június 1-én tartják a gyermeknapot, míg a második legnépesebb ünnepnap November 20. – ezen a napon tartják a gyermeknapot Kanadában is.

Miért November 20? Mert az ENSZ közgyűlése 1989-ben ezen a napon fogadta el a Gyermekjogi Egyezményt. Az UNICEF weboldala alapján: „Az egyezmény összefoglalja azoknak a jogoknak a minimumát, amelyeket minden államnak biztosítania kell a gyermekek számára, így a gyermekek életben maradását, fejlődését, védelmét és a társadalomban való részvételét biztosító jogokat.”

Továbbá ugyanitt megtudhatjuk, hogy: Magyarország 1990-ben írta alá a Gyermekjogi Egyezményt, és az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdetett ki. Így annak rendelkezései a hazai törvényekhez hasonlóan hatályos és érvényes.”.

És melyek a Gyermekjogi Egyezményben szereplő jogok, garanciák, amelyek megilletik a gyermekeket?

Ezt 3 bekezdésben foglalta össze az UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) Magyar Bizottságának weboldala: „A gyermekek képességeik fejlődésével egyre inkább képesek dönteni és aktívan részt venni egy közösség életében. Az egyezmény biztosítani kívánja számukra az információhoz való, a gondolat-, vallás-, lelkiismeret-, valamint a véleménynyilvánítás szabadságát és az egyesüléshez való jogot.

Az egyezmény kötelességet ró azokra az államokra, akik aláírták. Amellett, hogy a tartalmát magukra nézve kötelezőnek fogadják el, az aláíró országoknak – így Magyarországnak is – az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtt rendszeresen be kell számolnia az egyezményben foglaltak betartásáról. A Bizottság a kormányok mellett civil szervezeteket és gyerekeket is meghallgat.

A Gyermekjogi Egyezmény elsősorban az államra nézve fogalmaz meg rendelkezéseket, de

mindannyian felelősséggel tartozunk azért, hogy támogassuk és védjük a gyermekek jogait- a család, a civil társadalom, a média, a pedagógusok, de a magánszféra egyaránt.

Az egyezmény külön elismeri a szülők és gondviselők elsődleges szerepét, jogait és kötelességeit a gyermekek nevelésében és jogaik megismertetésében, védelmében.”

fotó: Kyle West / Pixabay

Sajnos, ezen magától értetődő és kiegészítésre nem szoruló magasztos eszmék nem teljesülnek és nem teljesülhetnek minden alkalommal.

Mert vannak, akiknek fontosabb a pénz, a hatalom, a saját karrierjük, mint ártatlan gyermekek élete.

.

Catherine Russell, az UNICEF igazgatóasszonyának nyilatkozata:

„“Once again, children have been attacked and killed while attending school – the one place outside of their homes where they should be safest.
This time it happened in Uvalde, Texas.

Nineteen children, a teacher, and a school staff member who set out for school yesterday will never return home to their families. Many more children, teachers and school staff who witnessed the carnage will bear the emotional and psychological scars for the rest of their lives.

“Yesterday, it happened in Texas. Where will it happen next? This year, we have already seen horrific attacks on schools in Afghanistan, Ukraine, the U.S., West Africa and beyond.

“Tragedy after tragedy, shooting after shooting, young life after young life: how many more children will die before government leaders act to keep children and their schools safe?

Because until they do, these horrors will continue.””

.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Lázadó


nyitókép: Alexas_Fotos / Pixabay