Állami Gyűlöletkeltés

Mi, Lator és Lázadó, a leghatározottabban elítélünk:

– valamennyi nemzeti / etnikai / faji / vallási csoport, illetve annak tagja ellen történő, vagy a lakosság egyes csoportjai, illetve fogyatékosság / nemi identitás / szexuális irányultság alapján történő kirekesztést, zaklatást, erőszakra, vagy gyűlöletre uszítást!

– valamennyi, az alapvető emberi jogok korlátozására tett legapróbb szándékot is!

Mi, Lator és Lázadó, a leghatározottabban tiltakozunk:

– a szólásszabadáság és a nyilvánosság korlátozása, az elhallgattatás, a szándékos megtévesztés, a megbélyegzés és az ellehetetlenítés ellen!

– a törvényi erővel tagadott, tiltolistára helyetett valós társadalmi jelenségeket és folyamatokat, mentális és biológiai különbözőségeket!

– a politikai haszonszerzés miatt a pedofília (hatályos magyar BTK. 198 §, és 204. §) és a bűncselekménynek és betegségnek (devinaciának) egyáltalán nem minősülő homoszexualitás, biszexualitás és transz-neműség összemosása ellen!

illusztráció: janeb13 / Pixabay

Mi, Lator és Lázadó, hiszünk abban, hogy:

– az egymás iránti kölcsönös tisztelet, a másik fél megismerése, megértése és elfogadása iránti törekvés, a békés egymás mellett élésre vágyás, „az élni és élni hagyni” elv viszi előbbre a világot, ezáltal lehetünk együtt, közös erővel bölcsebbek, boldogabbak.

– a Naprendszerben egyedülálló bolygónk és a mi rövid, 100 évig se tartó életünk attól szép, hogy sokszínű és változatos emberek népesítik be a bolygót és kísérik végig az életünket!

– az emberek egyenlősége és nem a kötelezően kierőszakolt egyformaság viszi előbbre az emberiséget.

illusztráció: Rriobravo8899 / Pixabay

Mi, Lator és Lázadó, úgy gondoljuk, hogy:

– azonos nemű párt látni kézenfogva sétálni, vagy csókot adni egymásnak senkit sem tesz sem meleggé, sem biszexuálissá, sem pedig transz-szexuálissá.

– a homoszexualitásról, transz-neműségről történő közös, higgadt mederben folyó párbeszéd (iskolai felvilágosítás, szexuális nevelés) nem reklám, nem propaganda és nem az egyik oldal nézőpontjának a ráerőltetése a másik oldalra. Beszélgetéssel, szakirodalommal senki sem változtatható homoszexuálissá, senki nemváltoztatása nem erőszakolható ki ezáltal!

– ha nem akarsz a „meleg büszkeségről”, a megkülönböztetés ellen küzdő LMBTQ-mozgalmakról hallani, akkor biztosítsunk számukra azonos jogokat, azonos elbánást és megbélyegzés és bírálatok nélküli teljes életet lehetőségét.

– minden ember szexuális hovatartozása a saját hálószobájának a titka! Egészen addig, amíg nem csak és kizárólag a nemi irányultságuk miatt rekesztik ki és kezelik eltérően az LMBTQ-közösség tagjait a törvények és rendeletek, az állami hivatalok döntéshozói, az egyházak és a homofób állampolgárok! Gyengébbek kedvéért: ha szándékosan beleskelődsz egy hálószoba ablakán és nem tetszik, amit az ágyban látsz, az nem az ágyban levők hibája.

#NemVagyEgyedül!

illusztráció: Clker-Free-Vector-Images / Pixabay

.

A 157 LMBTQ-fób magyar politikus, Magyarország és az európai értékrend megszégyenítői által megszavazott LMBTQ-ellenes törvényt többen is a 2013-ban elfogadott, hasonló rendelkezéseket tartalmazó Putyin-féle törvényhez hasonlítják.

Rosszul teszik.

A Kormánypárt túlzásba vitt szolgalelkűsége ismét könnyedén tetten érhető, mivel az Európai Unióban példa nélküli magyar törvény az orosznál jóval szigorúbb! Erre Rácz András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Intézetének egyetemi docense világított rá egyik Facebook-os bejegyzésében, amelyet a törvény megszavazása előtt 1 nappal, 2021. Június 14-én tett közzé:

„A mai tüntetés apropóján kíváncsiságból elkezdtem összeolvasni az orosz LMBTQI-ellenes szabályozást és a kormány által hamarosan az Országgyűlés elé terjesztendő ún. „pedofil-törvényt”, ami szándékosan összemossa a homoszexualitást a pedofíliával.Tettem ezt részben azért is, mert a sajtóban sok helyen megjelent, hogy ez „orosz mintájú” törvény lenne.
A következtetés röviden: a készülőben lévő magyar szabályozás jelen formájában lényegesen szigorúbb (!), mint az orosz.

(..)

Nyilván az volna az ideális, ha a két jogrendszert a maga egészében lehetne összehasonlítani, de néhány következtetés már ebből a két törvényből is látszik.

1) Az orosz jogszabály nem mossa össze szándékosan (már címében is) a pedofíliát a homoszexualitással.
A magyar igen.

2) az orosz jogszabály az LMBTQI-körben maradva csak a „nem hagyományos” (ezt nem definiálja pontosan, de a gyakorlatban ez a homoszexuális kapcsolatot jelenti) szexuális kapcsolat ábrázolását és népszerűsítését tiltja 18 év alattiak körében.

Ezzel szemben a magyar jogszabály nemcsak a homoszexualitás megjelenítését és népszerűségét tiltja, de a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést és a nem megváltoztatását is, és azt is, hogy a 18 év alatti személyek ilyesmiről egyáltalán halljanak. Sokkal szélesebb körben nevesíti tehát a nem kívánatos mintákat.

3) A magyar törvény egy később megalkotandó listán való szerepléshez köti, hogy mely – az iskolai állományon kívüli – személy vagy szervezet végezhet szexuális kultúrával, nemi élettel, stb-vel kapcsolatos foglalkozást.A törvény ugyanakkor csak felhatalmazza az oktatásért felelős minisztert, hogy dolgozza ki a nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat, határidőt azonban nem jelöl ki hozzá. Ergo, amíg a miniszter nem adja ki ezt a rendeletet és el nem kezd működni a nyilvántartás (lett légyen az kb. bármikor), addig egyetlen ilyen foglalkozást sem tarthat egyetlen szervezet sem.

Ilyen típusú korlátozás az orosz törvényben egyáltalán nincs. Az orosz törvény egyetlen szóval sem említi, hogy ki tarthatna és ki nem tarthatna szexuális kultúrával, nemi élettel és hasonlókkal kapcsolatos iskolai foglalkozásokat.

Ez tehát szintén egy olyan terület, ahol a magyar törvény szélesebb körben tilt, mint az orosz.

4) Ahhoz kéne egy jogász, hogy tudjon benne segíteni, hogy az orosz vagy a magyar szabályozás megszegésének büntetése szigorúbb.Az orosz törvény magánszemélyek esetében alacsonytól közepes összegig terjedő pénzbírságot ír elő az elkövetés módjától függően (ha más bűncselekmény nem valósul meg), jogi személyek esetében már elég magas a bírság, és benne van a pakliban a működési engedély 90 napra történő felfüggesztése is.
(..)

az a jogszabály, amit a magyar Országgyűlés a napokban készül elfogadni, valójában csak annyiban tekinthető orosz mintájúnak, hogy az alapötlet (tehát a gyermekvédelemre való hivatkozás, illetve a gyermekvédelemre vonatkozó törvények módosítása) hasonló. Tartalmilag azonban a magyar jogszabály-tervezet lényegesen szélesebb körű és szigorúbb LMBTQI ügyekben, mint az orosz.

Rácz András, egyetemi docens, PPKE

Itt olvashatod el a Telex cikkét arról, hogy hogyan és milyen mértékben érinti az LMBTQ közösséget az új törvény.

A Média1-nél pedig elolvashatod, hogy:

  • az iskola szexuális felvilágosítás mellett a médiát és a kulturát milyen mértékben érinti az új törvény: filmek, sorozatok, magyar költők magyar versei, stb.
  • mely cégek és vállalatok fejezték ki tiltakozásukat az új LMBTQ-ellenes törvénnyel szemben!

Mindenkinek tennie kell a gyűlölet ellen!

Mindenkinek élnie kell a felfedezés, a megismerés lehetőségével és mindenkiben égnie kell a tudásvágynak. Empátia és elfogadás: ha mindezeket többen és többet gyarkorolnák, a hataloméhes, paranoid és homofób politikusok senkit sem tudnának befolyásolni. Nem tudnának embertársainkból ellenségképet faragni, nem tudnának közösségeket egymás ellen hergelni.

Cikk ajánló

Ha az alábbi cikkeinket még nem olvastad, most itt a remek lehetőség bepótolni az elmaradást. A „mi kutyánk kölyke” kaletagábor és a Hivatásos Rettegő, a mesekönyv-gyűlölő darálódóra történetei Lázadó szemszögéből.

Köszönjük a megtisztelő figyelmet!


nyitókép: Pete Linforth / Pixabay